Account
0
Winkelmand

Disclaimer:

Hattink Handelsgroep (Hattink Heesch V.O.F.)

Handelend ook onder de bedrijfsnamen:

-Hattink Thermo Parts

-Hattink Maritiem

Deze website is een uitgave van Hattink Thermo Parts / Hattink Maritiem. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Hattink Thermo Parts / Hattink Maritiem kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan Hattink Thermo Parts / Hattink Maritiem garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval. Hattink Thermo Parts / Hattink Maritiem streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt Hattink Thermo Parts / Hattink Maritiem zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Hattink Thermo Parts / Hattink Maritiem en/of de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van Hattink Thermo Parts / Hattink Maritiem wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zal de uitgever van deze site hiermee in overleg treden en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen.

Hattink Thermo Parts is geen officiële dealer van Thermo King® of Carrier® producten.

Onze website:

hattink-thermoparts.nl , hattink-thermoparts.com, hattink-thermoparts.de , hattink-thermoparts.fr ,hattink-thermoparts.es , hattink-thermoparts.it  

is een handelswebsite voor onderdelen en accessoires voor industrieel transport- en Transportkoeling en Maritieme sector.

We erkennen Thermo King als een geregistreerd handelsmerk van Thermo King® Corporation. We erkennen dat Carrier Transicold® een geregistreerd handelsmerk is van de Carrier® Corporation dit geld ook voor onderstaande geregistreerde merken zoals 

Volvo Penta®, Vetus®, Hella®, Mitsubish®,Plastimo®,Jabsco®, Talamex®, Gebo®, Allpa®, Bock®, Konvekta®, Motip®, Govi®,

Namen en Nummers zowel OE worden puur als verwijzing gebruikt om onderdelen te zoeken