Account
0
Winkelmand

Privacy policy

Hattink Heesch (V.O.F.)

Ook handelend onder de bedrijfsnamen:

-Hattink Thermo Parts

-Hattink Maritiem


Deze privacy policy is opgesteld omtrent uw belang en waarde betreft de privacy van de bezoekers van deze website.

Statistieken
Voor statistische doeleinden worden er bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoekfrequentie. Deze informatie is echter algemeen en valt niet te herleiden naar de individuele bezoeker. De informatie die deze statistieken naar voren brengt is alleen toegankelijk voor de eigenaar van de website.

Contactformulier
Via het contactformulier op deze site kunnen gebruikers informatie verstrekken zoals hun naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Met deze gegevens wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgegaan. Deze worden niet aan derden verstrekt, met uitzondering van het Nederlands Recht.

Links
Deze site bevat links naar andere websites. Hattink Thermo Parts is in geen geval verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites de privacy van de bezoekers waarborgen. Tevens is Hattink Thermo Parts niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Gegevens verwerking

Uw klantgegevens, waaronder uw e-mail adres worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het doel waarvoor u ze verstrekt heeft: het zo goed mogelijk verwerken van uw orders en u zo goed mogelijk informeren over marktontwikkelingen op het gebied van producten van Hattink Thermo Parts (door te bestellen bij Hattink Thermo Parts stemt u in met de zogenaamde opt-in bepaling). Ten alle tijden kunt u de mail van aanbiedingen stoppen door op de link te klikken 'geen aanbiedingen'.

Hattink Heesch en Hattink Thermo Parts houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

De verschillende verwerkte gegevens worden in dit document beschreven: AVG Processing register 

Voor de volledigheid melden we u dat de door u verstrekte gegevens zijn opgeslagen in een elektronisch informatiesysteem. Dit systeem is uitsluitend bestemd voor gebruik ten behoeve van Hattink Thermo Parts. We spannen ons uiteraard in om deze gegevens vertrouwelijk te behandelen en af te schermen voor onbevoegd gebruik. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens rechtsboven op deze website.